Skip to content

Avslöjande bok om bedrägeriet bakom GMO har just publicerats

2015 03 19

drukerbookcoverSteven Druker, amerikansk advokat, har skrivit en bok som innehåller sensationella avslöjanden om hur det gick till att GMO kunde lanseras trots allvarliga invändningar från expertisen. Han visar att introduktionen av GMO byggde på omfattande bedrägeri, förvanskning av fakta och undertryckande av forskningsdata som tydde på att GMO inte var säkra. Det amerikanska livsmedelsverket FDA spelade här en föga hedrande nyckeroll. Som jurist och inte minst för att skydda sig för att bli stämd, har han varit mycket noga med att allt han skrivit varit välunderbyggt.

Här en kommentar om boken av den världsberömda primatforskaren Dame [den kvinnliga motsvarigheten till titeln ”Sir” – en person som fått imperiets högsta utmärkelse ”Order of the British Empire”] Jane Goddall:

”‘Druker beskriver hur otroligt framgångsrik bioteknik-lobby har varit – och att allmänhet och beslutsfattare på regeringsnivå har blivit lurade (hoodwinket) av dess listiga och metodiska förvanskning av fakta och spridandet av många myter. Dessutom förefaller det som ett antal ansedda vetenskapliga institutioner, såväl som eminenta forskare, medverkade i denna oupphörliga spridning av desinformation.

Källa: Daily Mail 4 mars 2015: ”Senior academic condemns ‘deluded’ supporters of GM food as being ‘anti-science’ and ignoring evidence of dangers

Vi startade PSRAST (som en kortare tid hade annat namn) 1996, samma år som Druker startade sin ”Alliance for Biointegrity” och vi har haft en hel del samarbete genom åren.

År 2000 gjorde Druker en turné i Europa i samband med att han avslöjat att FDA undertryckt graverande fakta om GMO. Bland annat had detta vid ett riksdagsseminarium som tyvärr dominerades av två förljugna bioteknikpropagandister vilka missbrukade sin professorsitel till att föra riksdagsmännen bakom ljuset i samma anda som Druker beskriver beträffande amerikanska gentekniklobbyister. Detta medförde att PSRAST såg sig föranlett att skicka ett tillrättaläggande till alla riksdagsledamöter (med hjälp av riksdagsmannen Per Lager, Mp), se ”Brev till Sveriges Riksdag” (innehållet är fortfarande aktuellt än idag o vi har updaterat den på viktiga punkter – ger en bra sammanfattning av de missledande myter som gentekniklobbyn sprider).

På den tiden fanns det bara en handfull organisationer som ifrågasatte gentekniken och det var en kamp i hård motvind (ett exempel ges i inlägget ”Hur jag censurerades i en TV-hearing”). Druker har idogt följt sin juridiskt präglade linje och samlat välunderbyggda bevis om alla oegentligheter och rena lögner som banade väg för godkännandet av GMO. Boken är en sammanställning av alla dessa fakta. Varje beslutsfattare på området borde läsa boken innan de fattar fler beslut om GMO.

En beslutsfattare som beslutar till gagn för odling eller marknadsföring av GMO-livsmedel är antingen korrumperad, lurad av korrumperade forskare eller inkompetent.

PSRAST

Tyvärr domineras de flesta länder av sådana skadliga beslutsfattare inklusive EFSA, EU-s livsmedelsmyndighet, som till och med medverkat i förföljelsen och smutskatsningen av en toppforskare som påvisade allvarliga skadeeffekter av några GMO-grödor, se ”EU-myndighet attackerade GMO-kritisk professor”. Vi hoppas att de flesta är hederliga och enbart lurade eller inkompetenta. Dessa kommer säkert att ändra sin hållning efter att ha läst boken.

Boken kan köpas på Amazon.co.uk men endast boende i Storbrittannien kan få den i Kindle format (om du har en vän i England eller USA, kan du registrera vännens adress som en av dina adresser o därigenom få eboken levererad – det är inte olagligt).

Boken bekräftar vårt allmänna råd till dem som försöker reda ut sanningen om en kontroversiell produkt, må det vara GMO, vacciner, mobiltelefoner, något läkemedel etc:

Om en produkt lanserats av ett eller flera multinationella storföretag och är av stort ekonomiskt intresse för dem, samtidigt som en del forskare påpekar väsentliga brister eller risker, så finns det starka skäl att räkna med att majoriteten av de forskare som förnekar varje nackdel eller risk med produkten är korrumperade – ofta är de ledande på sitt område och är anställda vid ansedda universitet*. De enda forskare som i sådant fall är värda att lyssna till är kritikerna, hur förlöjligade de än blir av företrädarna för produkten.

PSRAST

Jaan Suurküla

Ordf. i PSRAST

___________________________________

Fotnot

* Mutorna är ofta i form av generösa forskningbidrag som forskarna är mer eller mindre beroende av. I en del fall är det feta ”konsultarvoden” som i realiteten inte krävt arbete i proportion till summans storlek – räcker ofta med några befrämjande uttalanden i media.

Indirekt korruption är vanlig:

Hela universitet är idag beroende av bidragen från industrin. Därför utsätts anställda forskare för stark press att inte publicera material eller göra uttalanden som skadar industrins intressen. I några uppmärksammade fall har forskare, som vägrat undvika att publicera fakta som visar att GMO är skadliga, blivit avskedade på grått papper. Det är i allmänhet omöjligt för dessa forskare att få anställning på annat universitet.

Detta föranledde mig att skriva en artikel ”Dysfunctional science. Towards a ”pseudoscientfic world order”? Rekommenderas som ett komplement till Drukers bok.

A great increase in serious diseases parallells the usage of the GMO herbicide Roundup

2015 01 23

[For the Swedish version, see: Kraftig ökning av sjukligheten…]

A very large increase in chronic diseases has occurred in the US in the last 20 years. A statistical analysis based on data from the US health authorities suggests a strong association between the extent of the use of the GMO herbicide Roundup and a range of common chronic diseases, including high blood pressure, diabetes, obesity, Alzheimer’s, Parkinson and certain cancers. This result confirms other research indicating that glyphosate increases the risk for said diseases. An almost equally strong correlation was found between chronic diseases and the extent of GMO cultivation.

Roundup has been used for spraying GMO crops to withstand this weed poison (known as Roundup-resistant GM crops). Please note that there was an almost equally strong connection with the cultivation of GM crops. This analysis does not allow to determine whether the morbidity increase was due solely to Roundup usage alone or whether eating the products GM-crops also contributed. Also Roundup has been used extensively to spray non-GMO wheat right before harvesting and is then found in wheat flour.

Summary in plain language for the layman

The prevalence of chronic diseases was compared with the use of Roundup and the cultivation of GMOs (we call this combination Roundup&GMO below). Only public data from the Ministry of Health (its department CDC) and the Ministry of Agriculture (USDA) were used. It was found that the greater use of Roundup and GMOs in agriculture, the greater morbidity in a number of serious chronic diseases. It is striking that before Roundup & GMO was introduced, the morbidity (= how often a disease occurs in a population) was constant in most cases while, since their introduction, it increased substantially in parallel with their

2014-11-24 10_00_15-www.organic-systems.org_journal_92_JOS_Volume-9_Number-2_Nov_2014-Swanson-et-al.increasing use. as illustrated in the diagram to the left (the red line shows Glyphosate usage and the yellow bars morbidity). The statistical correlation was very strong and the statistical probability  that the correlation was due to chance was extremely low. (For an explanation of correlation, see fotnote)

As a whole, the result indicates a significant connection between Roundup&GMO usage and several chronic diseases, including hypertension, diabetes, Alzheimer’s disease, senile dementia, Parkinson’s, MS, Autism, inflammatory bowel disease, intestinal infections, serious kidney disease, cancer of the thyroid, bladder, pancreas and kidney, as well as myeloid leukemia.

The result can be explained by the fact that Roundup has toxic effects of various types that can lead to said chronic illness and even death. Actually, the authors selected only those diseases for this study that had been reported earlier to be associated with Roundup usage.


Some illustrative charts

2014-11-24 09_25_09-www.organic-systems.org_journal_92_JOS_Volume-9_Number-2_Nov_2014-Swanson et-al.

[PSRAST:] The diagram above indicates a strong parallellism between Roundup&GM usage and the growing incidence of diabetes. The statistical correlation 0.935 is very strong. The green line shows the incidence for ten years before the introduction of Roundup and GMOs and shows that before these were introduced, the incidence was constant. Roundup is known to disrupt the hormonal balance and metabolism.

A few more examples: 2014-11-24 09_44_16-www.organic-systems.org_journal_92_JOS_Volume-9_Number-2_Nov_2014-Swanson et-al.

[PSRAST:] The rate of death due to intestinal diseases was constant for twelve years before the roundup was introduced and the diagram shows how it has increased substantially in parallel with Roundup use. The correlation was almost 1:1  (.97) and the probabililty that this was due to chance was less than 7 on a billion.

The reason for this strong correlation can be explained by the fact that Roundup acts in three ways that enhance each other:

– Roundup kills the beneficial ”probiotic” lactic acid-forming gut bacterial flora that protect against harmful, poison-forming bacteria in the intestines.

– Roundup inhibits Cytochrome P450 – the system that plays a key role in the elimination of poisons. 

– Furthermore it seems that Roundup may cause leaky gut ”(see Samsell & Seneff 2013 ).

With leaky gut, the intestinal mucosal barrier against toxins damaged so that large amounts of bacterial toxins from the deranged bacterial flora can enter the blood. Since the ability to neutralize these toxins is reduced due to the inhibition of detoxification system, it is conceivable that people exposed to glyphosate and have a toxin-producing intestinal flora and leaky gut, can become so poisoned that they die in the worst case.

glyphosatekidneydeath

[PSRAST:] Here again we find a very strong correlation -.97 with Roundup and a very strong significance – 7 to a billion.

This complication of Glyphosate is well documented and has caused epidemics of kidney failure. Because of this it is banned in Sal Salvador and in Sri Lanka, that partially withdrew it after pressure from the industry.

Quote from the article being reviewed here:

”According to Jayasumana et al. (2014) glyphosate’s strong chelating properties allow it t o combine with heavy metals and arsenic in hard water resulting in damage to renal tissues, thereby causing chronic kidney diseases. The authors concluded that, ”The GMA [Glyphosate-metal/arsenic complex] lattice hypothesis gives rational and consistent explanations to the many observations an d unanswered questions associated with the mysterious kidney disease in rural Sri Lanka ”

The research group of Seralini, a former advisor of the UN and of the European union reported:

“In treated males, liver congestions and necrosis were 2.5 to 5.5 times higher. Marked and severe nephropathies were also generally 1.3 to 2.3 times greater. In females, all treatment groups showed a two- to threefold increase in mortality, and deaths were earlier.” (p.1)

Source: Seralini, G.Eric.et al, 2014, Republished study: long-term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize. Environmental Sciences Europe, 2014: 14.

A recent human study found 5 times increased for kidney disease in people drinking well water or are occupationally exposed to Roundup.

Source: Channa Jayasumana et al. ”Drinking well water and occupational exposure to Herbicides is associated with chronic kidney disease, in Padavi-Sripura, Sri Lanka.” Environmental Health 2015,14:6

Plainly, there exist scientific observations supporting severe kidney damage from Roundup. So again, the strong correlation in this study is not surprising.

2014-11-24 10_00_15-www.organic-systems.org_journal_92_JOS_Volume-9_Number-2_Nov_2014-Swanson et-al.

[PSRAST:] The chart reflects the extremely strong correlation (0.99) between Roundup Use and thyroid cancer. Note that before Roundup the thyroid cancer incidence was constant for over 15 years. The correlation was extremely high, .99, that is almost complete parallellism between increase of Roundup and increase of Thyroid Cancer. The statistical significance was again extremely strong with the chance of 7 on a billion that this happened due to chance.Several factors are suspected to contribute here. Roundup interferes with the immune system, damages DNA and inhibits the above-mentioned important detoxifying enzymes whereby the impact of cancer-causing toxins in the environment and the food is enhanced. Several other types of cancer also had a strong connection with Roundup.


Comment by PSRAST

The overall pattern indicating a connection between Roundup&GMO is impressive:

 • For all studied diseases Roundup usage and disease incidence began to increase at the same time while being constantly low before.
 • In all disease reported to be affected,  there had already been reported an association with Roundup by other studies
 • In all the affected diseases there is a biological explanation why the Roundup can cause the disease.
 • When it comes to acute renal failure and end stage renal disease, the connection was so obvious that Roundup was banned in two countries (San Salvador and Sri Lanka) since it caused an epidemic of severe kidney damage (the Government of Sri Lanka, however, later yielded to pressures from the industry and withdrew the ban partially).

Monsanto’s experts will surely try to explain it away by arguing that statistical analysis of epidemiological data can not reliably prove causation. This is correct in principle and would have some sense if the increase had occurred with only one or two of the 20 surveyed diseases but not the others. Moreover, Monsantos experts have to explain what is the probability that some twenty different diseases began to increase right when Roundup was introduced and why they increased exactly in parallell with Roundup usage without Roundup usage being the cause.

Monsanto’s experts have further to explain how Roundup could not be the cause for this extremely strong correlation with Roundup use in exactly those diseases that have been reported to be caused by Roundup. A tantalizing task as it seems.

The Monsanto expertrs, and probably some ”independent” scientists who have a hidden connection with Monsanto (see footnote) will say it can not be ruled out that there was another factor that was the real reason. This is a proper objection if one considers each case of correlation in isolation. But they must then demonstrate that some another unknown factor exists that is so seriously damaging as to cause severe illness and death, and who rose exactly in parallel with Roundup, and this damaging influence must have exactly the same kind of biological harmful effect profile (hypertension, diabetes, Alzheimer’s, kidney failure, thyroid cancer etc) as Roundup.

This unknown substance can not have been released in small quantities, but must, like Roundup have been distributed in tons, increasing exactly in parallel with the inreased use of Roundup. The usage of such a highly toxic substance would no doubt have been known. Most importantly, no other poisonous substance has a similar risk profile.

Anyone who nonetheless claims that this study does not prove anything about the risks of Roundup is either incompetent or, what is more likely, corrupt.


 Summary conclusion

Here there is a combination of

 • Extremely high statistical correlation
 • Extremely strong statistical significance
 • A strikingly parallel development of morbidity over time for disparate diseases suggesting a common cause
 • A close coincidence in every case between the beginning of an increased incidence of diverse diseases and the deployment of Roundup and the GMOs
 • A striking parallelism between the morbidity rise and the rise of Roundup & GMO usage.
 • Scientifically documented toxic effects of Roundup that are known to cause the said diseases (see ” Why Glyphosate Should be banned ”from 2012).

This seems to justify the conclusion that the increase in morbidity probably was caused by Roundup and GMOs.


The summary of the scientific report

(Edited by PSRAST with bullet points, bold o Emphasis added by PSRAST with explanations in [square brackets])

GENETICALLY ENGINEERED CROPS, GLYPHOSATE AND THE DETERIORATION OF HEALTH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Nancy L. Swanson, Andre Leu, Jon Abrahamson and Bradley Wallet

A huge increase in the incidence and prevalence of chronic diseases has been reported in the United States (US) over the past 20 years. Similar increases have been seen globally.

Herbicide glyphosate [Roundup] were introduced in 1974 and its use has accelerated with the advent of herbicide-tolerant genetically modified (GMO) crops. There is growing evidence that glyphosate interferes with many metabolic processes in plants and animals and glyphosate residues have been detected [in blood, tissue and breast milk] of both.

Glyphosate disrupt endocrine [= hormone] system, disrupts the intestinal flora, damage DNA and is a driving force for mutations that lead to cancer.

In the current study, were searched public databases in the United States regarding GMO crop data, glyphosate [Roundup] use data and epidemiological data Regarding the incidence of disease. Correlation analyzes were then performed on a total of 22 illnesses in these time series datasets.

Pearson correlation coefficients [= statistical measure of the relationship] was highly significant (<10-5) [this figure means that the chance that the relationship was caused by the sump was less than one in 100,000]

[They found a very strong correlation in the form of an unusually high correlation] between glyphosate use and:

 • hypertension [high blood pressure] (R = 0.923), [R = korrelationskofficient that max can be 1.0. R = 0.923 is an extremely powerful connection. Very rarely does one see such strong correlations in statistical analyzes in medicine. This, together with the very low probability that the relationship was caused by chance, indicating that there is a very strong and statistically highly reliable connection]
 • stroke (R = 0.925),
 • Diabetes prevalence [occurrence] (R = 0.971),
 • Diabetes incidence [attack rates] (R = 0.935),
 • obesity (R = 0.962);
 • lipoprotein metabolism [disorders of fat metabolism] (R = 0.973),
 • Alzheimer’s (R = 0.917);
 • senile dementia (R = 0.994);
 • Parkinson’s (R = 0.875);
 • Multiple Sclerosis (R = 0.828), [although this is the lowest figure means 0.83 a very strong link]
 • Autism (R = 0.989), [Note – extremely strongly related]
 • Inflammatory bowel disease (R = 0.938);
 • Intestinal infections (R = 0.974),
 • Stage renal disease (R = 0.975),
 • Acute renal failure (R = 0.978),
 • Cancer of the
  • thyroid (R = 0.988), [Note]
  • liver (R = 0.960);
  • bladder (R = 0.981),
  • pancreas (R = 0.918);
  • kidney (R = 0.973)
 • Myeloid leukemia (R = 0.878).

Pearson correlation coefficients were highly significant (<10-4) [one in ten thousand] between the proportion of planted GE corn and soy and:

 • hypertension (R = 0.961);
 • stroke (R = 0.983),
 • Diabetes prevalence (R = 0.983),
 • Diabetes incidence (R = 0.955),
 • obesity (R = 0.962);
 • lipoprotein metabolism disorder (R = 0.955),
 • Alzheimer’s (R = 0.937);
 • Parkinson’s (R = 0.952);
 • multiple sclerosis (R = 0.876);
 • hepatitis C (R = 0.946),
 • end stage renal disease (R = 0.958),
 • acute renal failure (R = 0.967),
 • cancer
  • thyroid (R = 0.938);
  • liver (R = 0.911);
  • bladder (R = 0.945),
  • pancreas (R = 0.841);
  • kidney (R = 0.940) and
 • myeloid leukemia (R = 0.889).

The statistical significance and strength of the correlation shows that the effects of glyphosate and GM crops on human health should be investigated further.

[END]


The unedited original:

Genetically ENGINEERED CROPS, Glyphosate AND THE Deterioration OF HEALTH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Nancy L. Swanson 1, Andre Leu 2 *, 3 Jon Abrahamson and Bradley Wallet 4

Abstract

A huge Increase in the incidence and prevalence of chronic diseases HAS BEEN reported in the United States (US) over the last 20 years. Similar Increases havebeen seen globally. The herbicide glyphosate was Introduced in 1974 and Its use is accelerating with the advent of herbicide-tolerant genetically engineered (GE) crops. Evidence is mounting That glyphosate interferes with many metabolic processes in plants and animals and glyphosate residues havebeen detected in bothering. Glyphosate disrupts the endocrine system and the balance of gut bacteria, it damages DNA and is a run of mutations That lead to cancer. In the present study, the US government databases were searched for GE crop data, Glyphosate Application Data and Disease epidemiological data. Correlation Analyses were then Performed on a total of 22 diseases In These time-series datasets. The Pearson correlation coefficients are highly significant (<10-5) between Glyphosate Applications and hypertension (R = 0.923), stroke (R = 0.925), diabetes prevalence (R = 0971), diabetes incidence (R = 0.935), obesity (R = 0962), lipoprotein metabolism disorder (R = 0973), Alzheimer’s (R = 0917), senile dementia (R = 0994), Parkinson’s (R = 0.875), multiple sclerosis (R = 0828), autism (R = 0.989), inflammatory bowel disease (R = 0.938), intestinal infections (R = 0.974), end-stage renal disease (R = 0.975), acute kidney failure (R = 0978), cancers of the thyroid (R = 0.988), liver (R = 0.960), bladder (R = 0981), pancreas (R = 0.918), kidney (R = 0973) and myeloid leukemia (R = 0.878). The Pearson correlation coefficients are highly significant (<10-4) Between the percentage-of GE corn and soy planted in the US and hypertension (R = 0961), stroke (R = 0.983), diabetes prevalence (R = 0.983), diabetes incidence (R = 0.955), obesity (R = 0.962), lipoprotein metabolism disorder (R = 0.955), Alzheimer’s (R = 0937), Parkinson’s (R = 0.952), multiple sclerosis (R = 0876), hepatitis C (R = 0946 ), end-stage renal disease (R = 0.958), acute kidney failure (R = 0967), cancers of the thyroid (R = 0.938), liver (R = 0.911), bladder (R = 0.945), pancreas (R = 0841 ), kidney (R = 0.940) and myeloid leukemia (R = 0.889). The significance and strength of the correlations Show That The effects of glyphosate and GE crops on human health Should be Investigated Further.

Source Journal of Organic Systems, Vol 8, No. 2, 2014.


Footnotes

Correlation analysis is the study of the relatonship between the change of two different things. It is expressed in a ”correlation coefficient” and when this it is 1.0, this means that the change of the two things is exactly parallell. In this report we find many coefficient above .9 which inidicates a degree of parallellism that is unusual in medical contexts.
Statistical significance indicates the probability that an observation is caused by chance. Here the probability was generally one on 100.000, which likewise is a very strong indication that the correlation was due to chance. The term used for statistical significance is p and is written in this case as p < (less than) .00001 or 10exp-5 or 10-5.
Corruption
Scientists are dependent on the sponsorship by corporations to a large extent. This is especially the case in areas that are of economic interest for the corporations. Therefore the universities dealing with issues related to GMO are highly sponsored. Scientists who have expressed critical opinions or published results that indicate negative effects of GMO-s have been sacked, see ”Suppression of the Truth

Copyright PSRAST 2014. May be copied or in part is cited as the source, PSRAST, stated including the article’s URL.

GMO-jordbruk har ökat svälten i U-länderna enligt FN-rapport

2014 12 10

UNCTAD rapport förkastar storskaligt GMO-jordbruk

UNCTAD2013_70%FN-organet UNCTAD har framfört radikala förslag för att lösa världssvälten. En viktig punkt är att man konstaterar att GMO-livsmedelsproduktion i de svältande länderna har ökat svälten för att produktinen är inriktad på ett fåtal exportgrödor och jordbrukarnas löner är så låga att de inte har råd att köpa näringsvärdig kost.

Rapporten ifrågasätter ”uppfattningen att det finns ett produktivitetsproblem på utbudssidan”, och framhåller att

”hunger och undernäring är huvudsakligen relaterade till brist på köpkraft och / eller fattigas oförmåga att vara självförsörjande. ”

Enligt UNCTAD: s slutsatser, har en hållbar ekonomisk utveckling i regioner som annars skulle haft tillräckligt med mat snedvrids av” mäktiga kommersiella intressen ”och” brist på politisk vilja.”

”Det rekommenderas att länder antar lagar för att hjälpa små och medelstora jordbruk att få lättare tillgång till jordbruksmarknader”, och man tillägger att storföretagens utbredning bör minskas.

Rapporten varnar sedan för vissa industriella jordbruksföretag som har ett stort inflytande på nationell och global offentlig politik.

 • Monsanto Companys brott (2005) mot lagen om Foreign Corrupt Practices för sitt agerande i Indonesien nämns. Andra storföretag klandrades också:
 • BASF SE, EI Du Pont de Nemours &Co samt Syngenta AG för sina påtryckningar på den malaysiska regeringen att återta ett förbud mot ett ”mycket giftig kemiskt ogräsmedel,” och
 • Dow Chemical Company för att det har en inflytelserik representant i en kommitté vid EPA (amerikanska miljökskyddsmyndigheten) kommitté.

Poängen som FN: s rapport vill framföra är att det finns ”svängdörrar”, som de uttrycker det, mellan världens största industriella jordbruksföretag och olika nationella regeringar.

Man nämner till exempel fallet med en före detta Monsanto advokat (sid 64) som spelade en avgörande roll i Brasiliens beslut att acceptera en biosäkerhets lag som främjade GMO-odling. Eller när en kvinnlig tjänsteman vid som arbetade med GE-specifika ärenden vid EFSA, EU myndigheten för livsmedelssäkerhet, representerade genteknikföretaget Syngenta vid en EU hearing. Enligt rapporten, ”bröt hennes övergrång mot EFSA: s krav på tvåårig väntetid.” Hon är nu Syngentas chef för Bioteknik-regleringsärenden för Europa, Afrika och Mellanöstern.

Rapporten anför fler exemplel på korruption, och vi nämner några för att du skulle förstå hur välunderbyggd den egentligen är i sina påståenden om maktmissbruk.

Om det inte finns någon problemet på utbudssidan, varför är en del människor hungriga?

Som Motley Fool förklarar i sin analys av denna rapport, har den globala obalansen i livsmedelsförsörjningen sitt ursprung i landsbygdsområden där många av grödorna odlas. I sin tolkning av FN: s analys, skriver de,

”i åratal, har de [kinesiska, indiska och söder-om-Sahara-lantbrukarna] uppmuntrats av sina regeringar att producera [för staten] intäktsbringande exportgrödor,” och tillägger att de ”nu bara får en spottstyver av vad de behöver för köpa en balanserad kost. ”

Rapporten erbjuder också lösningar

Ett alternativ som föreslås är att öka det ekologiska jordbruket, särskilt i de samhällen där hunger och undernäring är mest utbrett.

Rapporten listar ett antal positiva miljöfaktorer som skulle gynnas av denna förändring, och det är viktigt att notera att UNCTAD finner att jordbruksjättar som Monsanto, Syngenta och Du Pont är en del av problemet snarare än någon lösning.

Det enda realistiska sättet att bygga ekologiska jordbrukssamhällen i många områden är enligt UNCTAD att minska dessa företags inflytande över den offentliga politiken i dessa områden, för att uttrycka det enkelt.

Källa

Myter om GMO

2014 12 03

Genom skicklig PR har genteknikföretagen skapat en felaktig och förskönad bild av genmodifiering. En rad myter har skapats som vi bemöter här:

MYT: ”Människan har genom växtförädling i årtusenden ändrat på generna”

SANNINGEN: Detta är fel. Traditionell växtförädling innebär ingen ändring av generna. Man arrangerar bara befruktning mellan två utvalda individer i taget. Resten tar de naturliga forplantningsmekanismerna hand om. I slutändan ger detta, ofta efter flera korsningar, en kombination av gener som ger en önskad förbättring av egenskaperna. Något ingrepp i själva generna sker inte.

Mer om detta

MYT: Man tillför endast den önskade genen, ”inget annat DNA, inga andra gener”

SANNINGEN: Detta är fel. Annat DNA än den önskade genen tillförs alltid. För att säkerställa den inmanipulerade genen skall vara aktiv och för att den inte skall stötas bort , kombineras den just med ”annat DNA” – bitar av främmande DNA i form av en s.k. ”promoter” och en ”vektor”. Dessa DNA-bitar kommer från sjukdomsframkallande virus och en tumörframkallande bakterie vilket kan medföra hälsorisker.

Mer om detta

MYT: ”Man tillför endast en önskvärd egenskap”

SANNINGEN: Detta är fel. Den införda genen kan ge upphov till andra oväntade och oförutsägbara egenskaper än den ”önskvärda”. Geners effekt är beroende av deras miljö. De påverkas såväl av helheten av övriga gener i cellen som av tillståndet i cellen i övrigt, tillståndet i organsimen samt förhållandena i dess omgivning. Detta innebär att det finns en klar risk för att en gen som införs i en helt främmande genmiljö, vilket är fallet vid genmodifikation, kan skapa andra egenskaper än vad som avsetts.

Mer om detta

MYT: ”Genteknik är avancerad bioteknologi”.

SANNINGEN: Detta är missvisande. Gentekniken saknar vetenskaplig grund. Teorin att en gen svarar för en egenskap är förlegad och har motsagts av modern genforskning.  Dessutom har det visat sig att arvsmassan fungerar på ett annat och oerhört mer komplicerat sätt än man trodde när genteknikidén kom till. Man har insett att vi ännu vet väldigt lite om hur DNA fungerar. En metod som bygger på en förlegad och felaktig teori och som manipulerar gener utan att egentligen veta vad som händer passar inte in på definitionen av en avancerad teknologi.

Mer om detta

MYT: Genmmodifikation kan inte ge upphov till skadliga ämnen

SANNINGEN: Detta är fel. Oväntade, skadliga ämnen har påvisats i genmanipulerade organismer.

MYT: ”Bedömningen av genmanipulerade livsmedel vid livsmedelsverket är noggrann och tillförlitlig. Det finns ingen anledning till oro beträffande GM livsmedel i Sverige”.

SANNINGEN:  Detta är fel. Erforderlig testning har varken utförts vid Livsmedelsverket eller vid EU eller av tillverkarna. Endast långsiktiga försök på människor och djur har möjlighet att påvisa oväntade skadliga ämnen i genmanipulerad mat. Sådan testning krävs inte i den ytliga godkännandeprocedur som EU tillämpar.

Mer om dettta

MYT: Genteknik behövs för att minska världssvälten.

SANNINGEN: Detta är en obevisad hypotes. Den har nyligen emotsagts av UNCTAD, FN:s organ för utveckling av tredje världen. Man konstaterar att storsatsningen på tredje GM-livsmedel i tredje världen skapat sämre näringsförhållanden pga endast ett fåtal grödor odlas och dessa exporteras. Flera studier visar att GMO-grödor inte ger den ökade avkastning som genteknikföretagen hävdat. UNCTAD finner att de stora genteknikföretagens industriella jordbruk varit en belastning och anbefaller småskalig organisk odling. Dessutom har det inkommit ett växande antal rapporter om att GM-växterna i flera fall varit mindre härdiga och varit känsliga för diverse sjukdomar särskilt i tropiska klimat.  Detta förutsades av PSRAST för snart 20 år sedan. Se även vår artikel ”It is a myth that world hunger is due to scarcity of food” (1998) som står i nära överensstämmelse med UNCTADs slutsatser.

Mer om detta

Varför alla dessa myter?

Orsaken är att det ligger mångmiljardintressen i gentekniken.

I samarbete med PR-företag han man skapat förvanskad och felaktig information för att få politiker och allmänhet att acceptera tekniken trots att det finns starka skäl till att stoppa den.

Mytbildningen har underlättats av korrumperade forskare. Till stor del är forskningen idag beroende av bidrag från industrin och genteknikföretagen har sett till att sponsra många viktiga forskningsinstitutioner med stora belopp. Det har inträffat att forskare avskedeats som avslöjat industrins inblandning i forskningen. Forskare som publicerats negativa fakta om GMO har förföljts, till och med av EU:s livsmedelsverk, EFSA, se ”EU-myndighet kritiserade GMO-kritisk professor”. Detta tyder på att till och med detta EU organ är korrumperat.


För detaljer, se vårt ”Brev till Sveriges Riksdag”, som vi skrev med anledning av att några svenska professorer framförde ovannämnda påståenden.

Vår bedömning av GMO-frågan

2014 11 29

1. Gentekniken utgör en intervention av oöverträffat djup och styrka. Djupa konstgjorda förändringar av livets kod, genuppsättningan, kan åstadkommas. Molekylärbiologer har anfört att sådana förändringar kan ha komplicerade och svårförutsägbara följder för  en organisms egenskaper.

Därför är det nödvändigt att vetenskapen har mycket goda kunskaper om hur gener fungerar och hur cellerna påverkas av genteknik innan genmodifierade organismer (GMO)  släpps ut i naturen eller används som föda.

Vår opartiska utvärdering har funnit att det rakt motsatta är fallet.

2. Forskare har varnat för ett antal potentiella risker av GMO-utsläpp, av vilka några kan vara allvarliga. När de genetiskt modifierade organismerna med sina förändrade gener väl släppts ut kan de inte återkallas. De kan att spridas okontrollerbart sekel efter sekel, ja i all oändlighet.

Därför är det nödvändigt att fastställa, bortom rimligt tvivel, att en GMO inte kan vålla skador på miljön.

Vår opartiska utvärdering har funnit att detta krav inte alls har uppfyllts.

3. Gentekniken kan orsaka bildandet av oväntade skadliga ämnen. Detta inkluderar gifter, allergiframkallande ämnen, mutagena ämnen (kan orsaka skadliga genetiska förändringar) och cancerframkallande ämnen.

Därför är det nödvändigt att fastställa, bortom rimligt tvivel, att ett GE-livsmedel inte är skadliga.

Vår opartiska utvärdering har funnit att detta krav är långt ifrån uppfyllt för något av livsmedlen på marknaden.

4. Nya rön har fastställt med säkerhet att gener är inte bärare av enstaka egenskaper och att effekten av en gen är beroende av dess omgivning.

Detta har krossat själva grundvalen för ”en-gen-en-egenskap” doktrinen som var förutsättningen för gentekniken. Därmed är det nu uppenbart att gentekniken saknar hållbar vetenskaplig grund.

Effekten av en gen som överförts till en främmande art är i själva verket oförutsägbar och därför kommer sådan genöverföring oundvikligen att vara otillförlitlig och potentiellt riskabel.

___________________________________________________________

I denna blogg presenterar vi aktuellt material. Vår webbplats, som startades 1996 och bytte namn till PSRAST 1998, innehåller mycket mer information om de olika problemen. Våra resurser har inte tillåtit oss att modernisera och aktualisera designen, men den innehåller mycket material som fortfarande står sig. Vi fokuserar numera på att updatera bloggen med de väsentligaste nyheterna.

Physicians and Scientists for Responsible Application of Science and Technology (PSRAST)


Copyright© PSRAST 1998-2014 (inklusive vår hemsida psrast.org). Allt material får kopieras eller delvis citeras under förutsättning att källan, PSRAST, anges inklusive artikelns URL.


Stoppa det hälsovådliga GMO-Ogräsgiftet glyfosat (Roundup)!

2014 11 27

Det var glyfosat som vållade den kraftiga ökningen av allvarliga sjukdomar i USA som vi rapporterade om i ”Kraftig ökning av sjukligheten i USA..”.

Länder där glyfosat förbjudits eller begränsats

Danmark tog ledningen genom att förbjuda herbiciden redan 2003. Holland förbjöd annat än icke-kommersiellt bruk och Frankrike planerar att följa efter. Det nederländska parlamentet förbjöd det April 2014 för icke-kommersiellt bruk, och beslutet ska börja gälla i slutet av 2015; Frankrike är inställt på att följa det nederländska beslutet. Federala åklagare i Brasilien, en av de största odlarna av glyfosat-toleranta GM-grödor, har nyligen inlett en rättsprocess som avser att förbjuda glyfosat tillsammans med åtta andra farliga bekämpningsmedel.

Akut eller dödlig njursjukdom i tre länder

Forskare i Sri Lanka har lagt fram bevis för glyfosatansamling i kroppen, särskilt i närvaro av hårt vatten. Dess förmåga att fånga upp arsenik och nefrotoxiska (njurskadande) metaller gör att den fungerar som en bärare av dem till njuren. Denna forskning utfördes med anledning av att Sri Lanka drabbades av en epidemi av dödsfall i njursvikt som förknippades med glyfosat. Den lankesiska regeringen instiftade initialt ett förbud, men tog tillbaka det efter påtryckningar från industrin. El Salvador drabbades likaså av en glyfosatherbicidorsakad epidemi av kronisk njursjukdom. Man införde ett totalförbud i februari 2013. (Källa: Insitute of Science in Society Report 09/07/14 ).

Observera att akut njursjukdom och terminal (dödlig) njursukdom hade mycket hög korrelation med glyfosat (R = 0,975 respektive, R = 0,978) i studien ”Kraftig ökning av sjukligheten i USA”. Så i åtminstone tre länder har glyfosat vållat samma mönster med svår njurskada och dödsfall.

En omfattande vetenskaplig sammanställning av skadeefekter finns i dokumentet ”Why Glyfosate should be banned”  från 2012.

Redan före den den nyligen publicerade rapporten om kraftig ökning av allvarliga sjukdomar i USA fanns det således goda skäl att stoppa Glyfosat. Men hittills har det varit tillåtet i Sverige.

När skall Jordbrukdepartementet agera?

Hur jag censurerades i en TV-hearing om GMO

2014 11 26

sveriges tvTillsammans med ett tjugotal personer inbjöds jag att medverka i en stor TV-hearing i TV2 om GMO i slutet av 1990-talet. De flesta var forskare, någon eller några representerade genteknikföretag, en var lantbrukare och en företrädde en kristen organisation.

Eftersom jag, som representant för PSRAST, var den ende som företrädde vetenskapligt grundade GM-kritiska synpunkter, ställde jag, som ett uttryckligt villkor för deltagande, att få en betydligt större andel av tiden ”i rutan” än var och en av de mer än tio forskarna för att det skulle bli balans (från tidigare debatter visste jag att de flesta deltagarna var ”GM-positiva”). Den kvinnliga programledaren, som skulle leda hearingen tillsammans med en manlig (minns inte namnen), sade att det var ju helt rimligt och lovade mig detta.

Jag minns med obehag hur stämningen var i förrummet till sändningslokalen. De samlade forskarna betraktade mig nedlåtande som en mindre vetande person som det inte var värt att samtala med, uppenbarligen för att de ansåg att jag fått det hela om bakfoten, så utfrysningen började redan före programmet (flera andra genteknikkritiker har berättat om samma bemötande, inklusive den berömde Dr Arpad Puztai, se hans erfarenheter från en konferens där han likaså censurerades http://www.psrast.org/puszedinb.htm ).

Under hearingens gång gjorde forskarna flera mer eller mindre missvisande eller direkt osanna propagandistiska påståenden om genteknik, dess säkerhet och ”nytta”. De gjorde det på ett sätt som gav intryck av att vara vetenskapligt, opartiskt och sakligt, vilket ofta inte var fallet. Som befarat uttryckte Inte en enda en mer kritisk inställning.

Varje gång markerade jag tydligt att jag hade en kommentar, men detta ignorerades helt av den manlige programledaren som genast vände bort blicken när jag lyfte upp armen högt då han såg åt mitt håll. Han ledde programmet hela tiden, medan den kvinnliga var assistent och noterade signaler från deltagarna.

När det över 2 timmar långa programmet närmade sig slutet, började jag undra om jag överhuvudtaget skulle släppas fram. Jag började tro att jag bara tagits med på listan för att ge intryck av saklighet och allsidig täckning.

Tillfället kom när den manlige programledaren vände ryggen mot mig (vi satt i en cirkel), samtidigt som den kvinnliga såg åt mitt håll. Hon dristade sig då till att invitera mig att göra ett inlägg, medan den manliga programledaren såg märkbart irriterad ut över detta. Efer cirka tre minuter avbröts jag av honom, så att den tid jag fick inte räckte inte till att bemöta mer än en bråkdel av de felaktigheter och överdrifter om GMO som framförts. Detta var den enda gången som den kvinnliga programledaren inbjöd någon att tala.

Lantbrukaren fick betydligt längre tid  än jag, uppdelat på två tillfällen och sade kloka saker om det tvivelaktiga i att manipulera växter och införa onaturliga organismer i miljön. Den kristna fick ännu längre tid att anföra tvivel om saken på rena trosgrunder. Genteknikföreträdarna fick ett anförande var. Sedan fick de som önskade, tillfälle till att kommentera både en och två gånger ytterligare. Eller också vände sig programledaren upprepat till vissa ”experter”.

Slutsammanfattningen, som gjordes av den manlige programledaren, hade stark slagsida till förmån för genteknik vilken han presenterade som ett lovande vetenskapligt framsteg. Mina invändingar nämnde han inte alls – intrycket indirekt blev att PSRAST var bakåsträvare som ville bromsa tillämpningen av något som utmålades som en vetenskaplig upptäckt som kan vara av väsentligt värde för mänskligheten.

Det svenska folket fick en således en helt missvisande uppfattning om saken. I en hearing som de trodde var saklig och balanserad hade i själva verket forskare och experter oemotsagt leverat en förskönad och förvanskad bild av gentekniken. I och med att jag var enda kritikern, skapades effektivt intrycket att PSRAST företrädde en udda ståndpunkt som endast delades av en i sig mycket klok lantbrukare och en hängiven bibeltroende. Skickligt upplagd propaganda.

Jag hade väntat mig att en statlig TV-kanals programledare skulle vara opartiska. Men uppenbarligen var så inte fallet denna gång vad beträffar den manlige. Troligen var den kvinnliga opartisk, men hon var maktlös. Varken före eller efter hearingen har jag sett den manlige i rutan utom vid ett enda tillfälle.

Sedan dess har jag en mycket mer skeptisk inställning till hearingar och analyser i vår statliga TV.

Tillägg 15 mars 2015

I boken ”Altered Genes, Twised Truth” beskrivs precis samma situation i USA –  ett undertryckande av sanningen och förlöjligande av dem som anför vetenkapligt välunderbyggda tvivel, ofta med beteckningen ”bakåsträvare”. Se inlägget ”Avslöjande bok om bedrägeriet bakom GMO..

Jaanclose1Jaan Suurküla,

Ordf. PSRAST