Skip to content

Hur jag censurerades i en TV-hearing om GMO

2014 11 26

sveriges tvTillsammans med ett tjugotal personer inbjöds jag att medverka i en stor TV-hearing i TV2 om GMO i slutet av 1990-talet. De flesta var forskare, någon eller några representerade genteknikföretag, en var lantbrukare och en företrädde en kristen organisation.

Eftersom jag, som representant för PSRAST, var den ende som företrädde vetenskapligt grundade GM-kritiska synpunkter, ställde jag, som ett uttryckligt villkor för deltagande, att få en betydligt större andel av tiden ”i rutan” än var och en av de mer än tio forskarna för att det skulle bli balans (från tidigare debatter visste jag att de flesta deltagarna var ”GM-positiva”). Den kvinnliga programledaren, som skulle leda hearingen tillsammans med en manlig (minns inte namnen), sade att det var ju helt rimligt och lovade mig detta.

Jag minns med obehag hur stämningen var i förrummet till sändningslokalen. De samlade forskarna betraktade mig nedlåtande som en mindre vetande person som det inte var värt att samtala med, uppenbarligen för att de ansåg att jag fått det hela om bakfoten, så utfrysningen började redan före programmet (flera andra genteknikkritiker har berättat om samma bemötande, inklusive den berömde Dr Arpad Puztai, se hans erfarenheter från en konferens där han likaså censurerades http://www.psrast.org/puszedinb.htm ).

Under hearingens gång gjorde forskarna flera mer eller mindre missvisande eller direkt osanna propagandistiska påståenden om genteknik, dess säkerhet och ”nytta”. De gjorde det på ett sätt som gav intryck av att vara vetenskapligt, opartiskt och sakligt, vilket ofta inte var fallet. Som befarat uttryckte Inte en enda en mer kritisk inställning.

Varje gång markerade jag tydligt att jag hade en kommentar, men detta ignorerades helt av den manlige programledaren som genast vände bort blicken när jag lyfte upp armen högt då han såg åt mitt håll. Han ledde programmet hela tiden, medan den kvinnliga var assistent och noterade signaler från deltagarna.

När det över 2 timmar långa programmet närmade sig slutet, började jag undra om jag överhuvudtaget skulle släppas fram. Jag började tro att jag bara tagits med på listan för att ge intryck av saklighet och allsidig täckning.

Tillfället kom när den manlige programledaren vände ryggen mot mig (vi satt i en cirkel), samtidigt som den kvinnliga såg åt mitt håll. Hon dristade sig då till att invitera mig att göra ett inlägg, medan den manliga programledaren såg märkbart irriterad ut över detta. Efer cirka tre minuter avbröts jag av honom, så att den tid jag fick inte räckte inte till att bemöta mer än en bråkdel av de felaktigheter och överdrifter om GMO som framförts. Detta var den enda gången som den kvinnliga programledaren inbjöd någon att tala.

Lantbrukaren fick betydligt längre tid  än jag, uppdelat på två tillfällen och sade kloka saker om det tvivelaktiga i att manipulera växter och införa onaturliga organismer i miljön. Den kristna fick ännu längre tid att anföra tvivel om saken på rena trosgrunder. Genteknikföreträdarna fick ett anförande var. Sedan fick de som önskade, tillfälle till att kommentera både en och två gånger ytterligare. Eller också vände sig programledaren upprepat till vissa ”experter”.

Slutsammanfattningen, som gjordes av den manlige programledaren, hade stark slagsida till förmån för genteknik vilken han presenterade som ett lovande vetenskapligt framsteg. Mina invändingar nämnde han inte alls – intrycket indirekt blev att PSRAST var bakåsträvare som ville bromsa tillämpningen av något som utmålades som en vetenskaplig upptäckt som kan vara av väsentligt värde för mänskligheten.

Det svenska folket fick en således en helt missvisande uppfattning om saken. I en hearing som de trodde var saklig och balanserad hade i själva verket forskare och experter oemotsagt leverat en förskönad och förvanskad bild av gentekniken. I och med att jag var enda kritikern, skapades effektivt intrycket att PSRAST företrädde en udda ståndpunkt som endast delades av en i sig mycket klok lantbrukare och en hängiven bibeltroende. Skickligt upplagd propaganda.

Jag hade väntat mig att en statlig TV-kanals programledare skulle vara opartiska. Men uppenbarligen var så inte fallet denna gång vad beträffar den manlige. Troligen var den kvinnliga opartisk, men hon var maktlös. Varken före eller efter hearingen har jag sett den manlige i rutan utom vid ett enda tillfälle.

Sedan dess har jag en mycket mer skeptisk inställning till hearingar och analyser i vår statliga TV.

Tillägg 15 mars 2015

I boken ”Altered Genes, Twised Truth” beskrivs precis samma situation i USA –  ett undertryckande av sanningen och förlöjligande av dem som anför vetenkapligt välunderbyggda tvivel, ofta med beteckningen ”bakåsträvare”. Se inlägget ”Avslöjande bok om bedrägeriet bakom GMO..

Jaanclose1Jaan Suurküla,

Ordf. PSRAST

No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: