Skip to content

Varför EU:s säkerhetsbedömning av Genetiskt Modifierade livsmedel är otillräcklig

2014 11 26

Om ett GM-livsmedel bedöms vara ”huvudsakligen likt” (substantially equivalent) sin naturliga motsvarighet, ställer EU mycket låga krav på oskadlighetsbedömning.

Denna princip är ohållbar och har förkastats av flera expertgrupper och forskarorganisationer. Orsaken är att genmanipulation kan medföra bildning av nya, helt oväntade och eventuellt skadliga ämnen. Dessa kan föreligga även vid stor ”huvudsaklig likhet”. Därför måste rigorösa oskadlighetstester genomföras även om sådan likhet föreligger.

Tabellen nedan påvisar bristerna i den procedur för bedömning av livsmedels säkerhet som EU tillämpar.

I vänstra kolumnen beskrivs EU:s procedur.

I den högra kolumnen anges vad som behövs för att tillförlitligt påvisa skadliga egenskaper hos livsmedlet. Den bygger på omfattande vetenskaplig kunskap och erfarenhet.

Om du tror att EU:s värderingmetod är tillräcklig rekommenderar vi dig att läsa tabellen noggrannt.

Proceduren nedan genomfördes vid EU:s godkännande av genmanipulerad soja och majs. I princip samma procedur har använts av EU för godkännande av alla GM-livsmedel.

Underlag för den säkerhetsbedömning som tillämpas av EU

Underlag som krävs ur vetenskaplig synpunkt samt kommentarer av EU:s metod

Kemisk utvärdering av likvärdighet byggde på utvalda ämnen i den genmodifierade produkten som jämfördes med ämnena i dess naturliga motsvarighet. (Urvalet gjordes av tillverkaren). Ingen väsentlig skillnad hittades.
Kommentar: Biokemisk jämförelse av ”utvalda” ämnen utesluter inte möjligheten av betydande skillnader mellan ämnen som inte valts ut.
Näringsmässig utvärdering av likvärdighet baserades på biokemisk jämförelse av utvalda ämnen. (Urvalet gjordes av tillverkaren). Ingen väsentlig skillnad hittades.
Kommentar: Det kan ha förelegat viktiga skillnader i de ämnen som inte valts ut. Det kan finnas oväntade ämnen i GE-grödan som försvårar näringsupptaget. Därför är biokemisk utvärdering otillräcklig.
Erforderlig testning: Långsiktiga nutritionsstudier på djur som övervakar organutvecklingen och ämnesomsättningsparametrar är nödvändiga.
”Hälsosamhetsstudier” Kycklingar, vaktlar, boskap och fisk ufordrades med GE-soja i samma proportion som naturlig soja har använts i fodret som proteintillskott. Deras tillväxt under en 6 veckors period kontrollerades och befanns vara normal. Monsanto kallade inte detta toxicitetsstudier, utan använde termen ”hälsosamhets studier”, vilket visar att de själva insåg att detta inte var tillräckligt för att tillförlitligt påvisa giftiga ämnen. Kommentar: Detta är ett mycket ytlig och grovt test som är helt otillräcklig för säker detektering av skadliga effekter.
Erforderlig testning: Biokemiska indikatorer, såsom de för lever, njure och benmärg, borde ha mätts. I avsaknad av sådana prov samt av immunologiska, neurologiska, och ämnesomsättningtester samt endokrinologiskaundersökningar, övervakning av organutvecklingen och histologisk undersökning (vävnads mikroskopi) är det omöjligt att bedöma säkerheten hos den testade maten
Ingen toxikologisk testing gjordes på djur Kommentar: Utan toxikologiska tester är det omöjligt att upptäcka oväntade farliga ämnen. Av säkerhetsskäl brukar de första testerna ofta göra på djur (detta krävs tex vid läkemedelsprövning innan man testar på människa).
Erforderlig testning: Kort-och långfristiga toxicitetstester på möss med övervakning av alla ovannämnda parametrar. Om detta inte visar några tecken på skadlighet, är det dags att gå vidare till tester på människor.
Ingen toxikologisk testing gjordes på människor
Kommentar: Då djuren är otillförlitliga prediktorer av humantoxicitet, är det nödvändigt att testa på människor.
Erforderlig testning: Toxikologiska tester på människor i fyra faser (baserat på ett diagram av Dr J. Fagan):
Fas 1:I 90 dagar vid maximal möjligt intag av den testade produkten med noggrann övervakning av biokemiska och fysiologiska parametrar inklusive bl.a. tester på blodkroppar, lever, njure, proteiner blod, lipider, immunförsvar, blodtryck.
Fas 2: I 6 månader vid maximal möjligt intag av den testade produkten med testersom i # 1.
Fas 3: I 1,5-2 år vid maximal möjligt intag av den testade produkten. Tester som i #1. Dessutom tidig spårning av cancer och mutagena effekter, eftersom dessa inte uppträder förrän efter enlängre tid.Fas 4: Övervakad premarketing test på en befolkning på cirka 2.000.000-3.000.000 personer under 2-3 år med noggrann övervakning av dess hälsotillstånd.
Biokemiskt ”allergitest”. Detta innebar att kända allergena (allergiframkallande) proteiner eftersöktes och halterna visade sig vara i samma storleksordning som hos den naturliga motsvarigheten. Monsanto sade att de vet att man inte kan förutsäga om ett protein är allergiframkallande baserat på dess biokemiska tecken men ”vi ska använda dessa kriterier ändå”. Testmetoden godtogs som tillräcklig för att bedöma allergi av EU-myndigheterna. Kommentar: Biokemiska allergentester är kända för att vara opålitliga indikatorer på allergiframkallande egenskaper. Även djurförsök är otillräckliga för att bedöma allergiframkallande effekter på människa.
Erforderlig testning: Kort- och långsiktig testning på djur (första steget) samt människor (andra steget) är nödvändigt för att utreda om genmanipulation kan ge upphov till oväntade nya allergener.
Bedömning: Denna testning är synnerligen otillräcklig för att upptäcka oförutsägbara potentiellt farliga ämnen som bevisligen kan uppträda på grund av införandet av en främmande gener.
Detta kan få katastrofala konsekvenser, se ett exempel på vad som kan hända om man inte gör grundlig toxikologisk testning.
Bedömning: Med det testsystem som presenteras ovan i denna kolumn, är risken för hälsofara från oväntade ämnen minimerad men inte helt undanröjd (för mer information, se http://www.psrast.org/jfreqtst.htm).
Slutsats: Med denna ytliga bedömning finns det ingen vetenskaplig grund för att påstå att produkten är lika säker att äta som dess naturliga motsvarighet. Metoden läcker som ett såll. Skadliga effekter från oväntade ämnen kan därför uppkomma av GM-livsmedel. Därför finns det goda skäl att noggrant undvika livsmedel som innehåller GM-ingredienser.

 Varnande exempel på hur EU-bedömningen misslyckats finner du i ”GMO-märkning kan rädda liv”. För mer detaljer, se ”EU:s oskadlighetsbedömning” på PSRAST:s webbplats.
Slutsats: Även med detta rigorösa testsystem, kan det inte helt säkert fastställas att produkten är lika säker att äta som dess naturliga motsvarighet. Därför är märkning av alla produkter som innehåller GMO nödvändigt för att underlätta tidig upptäckt av oväntade effekter av produkten eller dess derivat.
Eftersom de GM-livsmedel som finns på marknaden varken är näringsmässigt bättre eller möjliggör billigare livsmedelsproduktion finns det all anledning att fråga sig om de har något berättigande med tanke på att de inte ens vore helt säkra om de skulle testas på noggrannast möjliga sätt .
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: