Skip to content

Myter om GMO

2014 12 03

Genom skicklig PR har genteknikföretagen skapat en felaktig och förskönad bild av genmodifiering. En rad myter har skapats som vi bemöter här:

MYT: ”Människan har genom växtförädling i årtusenden ändrat på generna”

SANNINGEN: Detta är fel. Traditionell växtförädling innebär ingen ändring av generna. Man arrangerar bara befruktning mellan två utvalda individer i taget. Resten tar de naturliga forplantningsmekanismerna hand om. I slutändan ger detta, ofta efter flera korsningar, en kombination av gener som ger en önskad förbättring av egenskaperna. Något ingrepp i själva generna sker inte.

Mer om detta

MYT: Man tillför endast den önskade genen, ”inget annat DNA, inga andra gener”

SANNINGEN: Detta är fel. Annat DNA än den önskade genen tillförs alltid. För att säkerställa den inmanipulerade genen skall vara aktiv och för att den inte skall stötas bort , kombineras den just med ”annat DNA” – bitar av främmande DNA i form av en s.k. ”promoter” och en ”vektor”. Dessa DNA-bitar kommer från sjukdomsframkallande virus och en tumörframkallande bakterie vilket kan medföra hälsorisker.

Mer om detta

MYT: ”Man tillför endast en önskvärd egenskap”

SANNINGEN: Detta är fel. Den införda genen kan ge upphov till andra oväntade och oförutsägbara egenskaper än den ”önskvärda”. Geners effekt är beroende av deras miljö. De påverkas såväl av helheten av övriga gener i cellen som av tillståndet i cellen i övrigt, tillståndet i organsimen samt förhållandena i dess omgivning. Detta innebär att det finns en klar risk för att en gen som införs i en helt främmande genmiljö, vilket är fallet vid genmodifikation, kan skapa andra egenskaper än vad som avsetts.

Mer om detta

MYT: ”Genteknik är avancerad bioteknologi”.

SANNINGEN: Detta är missvisande. Gentekniken saknar vetenskaplig grund. Teorin att en gen svarar för en egenskap är förlegad och har motsagts av modern genforskning.  Dessutom har det visat sig att arvsmassan fungerar på ett annat och oerhört mer komplicerat sätt än man trodde när genteknikidén kom till. Man har insett att vi ännu vet väldigt lite om hur DNA fungerar. En metod som bygger på en förlegad och felaktig teori och som manipulerar gener utan att egentligen veta vad som händer passar inte in på definitionen av en avancerad teknologi.

Mer om detta

MYT: Genmmodifikation kan inte ge upphov till skadliga ämnen

SANNINGEN: Detta är fel. Oväntade, skadliga ämnen har påvisats i genmanipulerade organismer.

MYT: ”Bedömningen av genmanipulerade livsmedel vid livsmedelsverket är noggrann och tillförlitlig. Det finns ingen anledning till oro beträffande GM livsmedel i Sverige”.

SANNINGEN:  Detta är fel. Erforderlig testning har varken utförts vid Livsmedelsverket eller vid EU eller av tillverkarna. Endast långsiktiga försök på människor och djur har möjlighet att påvisa oväntade skadliga ämnen i genmanipulerad mat. Sådan testning krävs inte i den ytliga godkännandeprocedur som EU tillämpar.

Mer om dettta

MYT: Genteknik behövs för att minska världssvälten.

SANNINGEN: Detta är en obevisad hypotes. Den har nyligen emotsagts av UNCTAD, FN:s organ för utveckling av tredje världen. Man konstaterar att storsatsningen på tredje GM-livsmedel i tredje världen skapat sämre näringsförhållanden pga endast ett fåtal grödor odlas och dessa exporteras. Flera studier visar att GMO-grödor inte ger den ökade avkastning som genteknikföretagen hävdat. UNCTAD finner att de stora genteknikföretagens industriella jordbruk varit en belastning och anbefaller småskalig organisk odling. Dessutom har det inkommit ett växande antal rapporter om att GM-växterna i flera fall varit mindre härdiga och varit känsliga för diverse sjukdomar särskilt i tropiska klimat.  Detta förutsades av PSRAST för snart 20 år sedan. Se även vår artikel ”It is a myth that world hunger is due to scarcity of food” (1998) som står i nära överensstämmelse med UNCTADs slutsatser.

Mer om detta

Varför alla dessa myter?

Orsaken är att det ligger mångmiljardintressen i gentekniken.

I samarbete med PR-företag han man skapat förvanskad och felaktig information för att få politiker och allmänhet att acceptera tekniken trots att det finns starka skäl till att stoppa den.

Mytbildningen har underlättats av korrumperade forskare. Till stor del är forskningen idag beroende av bidrag från industrin och genteknikföretagen har sett till att sponsra många viktiga forskningsinstitutioner med stora belopp. Det har inträffat att forskare avskedeats som avslöjat industrins inblandning i forskningen. Forskare som publicerats negativa fakta om GMO har förföljts, till och med av EU:s livsmedelsverk, EFSA, se ”EU-myndighet kritiserade GMO-kritisk professor”. Detta tyder på att till och med detta EU organ är korrumperat.


För detaljer, se vårt ”Brev till Sveriges Riksdag”, som vi skrev med anledning av att några svenska professorer framförde ovannämnda påståenden.

No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: