Skip to content

Avslöjande bok om bedrägeriet bakom GMO har just publicerats

2015 03 19

drukerbookcoverSteven Druker, amerikansk advokat, har skrivit en bok som innehåller sensationella avslöjanden om hur det gick till att GMO kunde lanseras trots allvarliga invändningar från expertisen. Han visar att introduktionen av GMO byggde på omfattande bedrägeri, förvanskning av fakta och undertryckande av forskningsdata som tydde på att GMO inte var säkra. Det amerikanska livsmedelsverket FDA spelade här en föga hedrande nyckeroll. Som jurist och inte minst för att skydda sig för att bli stämd, har han varit mycket noga med att allt han skrivit varit välunderbyggt.

Här en kommentar om boken av den världsberömda primatforskaren Dame [den kvinnliga motsvarigheten till titeln ”Sir” – en person som fått imperiets högsta utmärkelse ”Order of the British Empire”] Jane Goddall:

”‘Druker beskriver hur otroligt framgångsrik bioteknik-lobby har varit – och att allmänhet och beslutsfattare på regeringsnivå har blivit lurade (hoodwinket) av dess listiga och metodiska förvanskning av fakta och spridandet av många myter. Dessutom förefaller det som ett antal ansedda vetenskapliga institutioner, såväl som eminenta forskare, medverkade i denna oupphörliga spridning av desinformation.

Källa: Daily Mail 4 mars 2015: ”Senior academic condemns ‘deluded’ supporters of GM food as being ‘anti-science’ and ignoring evidence of dangers

Vi startade PSRAST (som en kortare tid hade annat namn) 1996, samma år som Druker startade sin ”Alliance for Biointegrity” och vi har haft en hel del samarbete genom åren.

År 2000 gjorde Druker en turné i Europa i samband med att han avslöjat att FDA undertryckt graverande fakta om GMO. Bland annat had detta vid ett riksdagsseminarium som tyvärr dominerades av två förljugna bioteknikpropagandister vilka missbrukade sin professorsitel till att föra riksdagsmännen bakom ljuset i samma anda som Druker beskriver beträffande amerikanska gentekniklobbyister. Detta medförde att PSRAST såg sig föranlett att skicka ett tillrättaläggande till alla riksdagsledamöter (med hjälp av riksdagsmannen Per Lager, Mp), se ”Brev till Sveriges Riksdag” (innehållet är fortfarande aktuellt än idag o vi har updaterat den på viktiga punkter – ger en bra sammanfattning av de missledande myter som gentekniklobbyn sprider).

På den tiden fanns det bara en handfull organisationer som ifrågasatte gentekniken och det var en kamp i hård motvind (ett exempel ges i inlägget ”Hur jag censurerades i en TV-hearing”). Druker har idogt följt sin juridiskt präglade linje och samlat välunderbyggda bevis om alla oegentligheter och rena lögner som banade väg för godkännandet av GMO. Boken är en sammanställning av alla dessa fakta. Varje beslutsfattare på området borde läsa boken innan de fattar fler beslut om GMO.

En beslutsfattare som beslutar till gagn för odling eller marknadsföring av GMO-livsmedel är antingen korrumperad, lurad av korrumperade forskare eller inkompetent.

PSRAST

Tyvärr domineras de flesta länder av sådana skadliga beslutsfattare inklusive EFSA, EU-s livsmedelsmyndighet, som till och med medverkat i förföljelsen och smutskatsningen av en toppforskare som påvisade allvarliga skadeeffekter av några GMO-grödor, se ”EU-myndighet attackerade GMO-kritisk professor”. Vi hoppas att de flesta är hederliga och enbart lurade eller inkompetenta. Dessa kommer säkert att ändra sin hållning efter att ha läst boken.

Boken kan köpas på Amazon.co.uk men endast boende i Storbrittannien kan få den i Kindle format (om du har en vän i England eller USA, kan du registrera vännens adress som en av dina adresser o därigenom få eboken levererad – det är inte olagligt).

Boken bekräftar vårt allmänna råd till dem som försöker reda ut sanningen om en kontroversiell produkt, må det vara GMO, vacciner, mobiltelefoner, något läkemedel etc:

Om en produkt lanserats av ett eller flera multinationella storföretag och är av stort ekonomiskt intresse för dem, samtidigt som en del forskare påpekar väsentliga brister eller risker, så finns det starka skäl att räkna med att majoriteten av de forskare som förnekar varje nackdel eller risk med produkten är korrumperade – ofta är de ledande på sitt område och är anställda vid ansedda universitet*. De enda forskare som i sådant fall är värda att lyssna till är kritikerna, hur förlöjligade de än blir av företrädarna för produkten.

PSRAST

Jaan Suurküla

Ordf. i PSRAST

___________________________________

Fotnot

* Mutorna är ofta i form av generösa forskningbidrag som forskarna är mer eller mindre beroende av. I en del fall är det feta ”konsultarvoden” som i realiteten inte krävt arbete i proportion till summans storlek – räcker ofta med några befrämjande uttalanden i media.

Indirekt korruption är vanlig:

Hela universitet är idag beroende av bidragen från industrin. Därför utsätts anställda forskare för stark press att inte publicera material eller göra uttalanden som skadar industrins intressen. I några uppmärksammade fall har forskare, som vägrat undvika att publicera fakta som visar att GMO är skadliga, blivit avskedade på grått papper. Det är i allmänhet omöjligt för dessa forskare att få anställning på annat universitet.

Detta föranledde mig att skriva en artikel ”Dysfunctional science. Towards a ”pseudoscientfic world order”? Rekommenderas som ett komplement till Drukers bok.

No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: