Skip to content

Sammanfattning

Kommentarer och tillrättalägganden av missvisande påståenden

Sammanfattning

Den bild av genmanipulerade livsmedel som genteknikföreträdarna, en forskare vid Lantbruksuniversitetet, och en molekylärbiolog vid Stockholms universitet, gav vid riksdagsseminariet var i betydelsefulla avseenden missvisande eller helt felaktig. Nedan påvisar vi bristerna i anförda påståenden:

Påståendet: ”Människan har genom växtförädling i årtusenden ändrat på generna” är missvisande. Traditionell växtförädling innebär ingen manipulation av generna utan använder enbart naturliga fortplantningsmekanismer.
Påståendet: Man tillför endast den önskade genen, ”tillför inget annat DNA, inga andra gener” är felaktigt. Man tillför bevisligen annat DNA som dessutom kan vålla problematiska komplikationer, bland annat i form av nya virusformer.
Påståendet: ”Man tillför endast en önskvärd egenskap” är missvisande. Den införda genen kan ge upphov till andra oväntade och oförutsägbara egenskaper än ”den önskvärda”.
Påståendet: ”Genmanipulation kan inte ge upphov till skadliga ämnen” är felaktigt. Det finns klara belägg för motsatsen som stöds av uttalanden från forskare vid amerikanska livsmedelsverket (FDA) samt vid den amerikanska vetenskapsakademin. Det stora problemet är att sådan ämnen kan vara mycket svåra att påvisa.
Påståendet: ”Testningen av tomaten FlavrSavr visade inga tecken på att genmanipulation är skadlig” är felaktigt. Tidigare sekretessbelagda dokument visar att testning vid det amerikanska livsmedelsverket, FDA, påvisat skador på mag-tarmkanalen av tomaten. FDA lade munkavle på sina forskare och påstod offentligt motsatsen.
Påståendet: ”Bedömningen av genmanipulerade livsmedel vid livsmedelsverket är noggrann och tillförlitlig. Det finns ingen anledning till oro beträffande GM livsmedel i Sverige” är felaktigt. För att påvisa oförutsägbara skadliga ämnen krävs rigorös långtidstestning på djur och människor. Detta har varken utförts av livsmedelsverket eller av producenterna.
Påståendet att ”Genmanipulerade livsmedel kan bidra till att lösa problemen med världssvälten” är en obekräftad hypotes. Det finns inga belägg för att genmanipulation är bättre än andra former av växtförädling i detta avseende.

Tillägg nov 2014: UNCTAD har nyligen konstaterat att odlingen av genmanipulerade livsmedel har ökat svälten i U-länder. Orsaken är att det odlade exporteras för att skapa intäkter till landet. Även om den inte skulle göra det är den helt otillräcklig för att täcka näringsbehovet på grund av att kosten skulle bli för ensidig emeden endas ett fåtal olika grödor odlas. UNCTAD anser att de industriella jordbruken som drivits fram av genteknikföretagen är av ondo för befolkningen och förespråkar småkalig och variationsrikt jordbruk för att säkra adevkat näringstillgång.

Otillräcklig testning. De genmanipulerade livsmedel som finns på markaden idag kan vara ohälsosamma eftersom de inte testats på ett sådant sätt att oväntade gifter säkert kan påvisas. Därför har 160 forskare och läkare skrivit ett öppet brev (10) till alla världens regeringar där man kräver att dessa bör dras in.

No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: