Skip to content

Brev till okritisk GMO-entusiast

Om du är rådvill i frågan om GMO är välutforskade och säkra, kan detta brev vara till nytta.
Jag skickade det till en svensk professor som konsekvent vägrat att sätta tilltro till de forskningsrapporter som påvisat negativa effekter av GMO.
_
Bäste ..,
  • Du betraktar tydligen slutsatser från forskargrupper som är ”GMO-vänliga” som sakliga och tillförlitliga i tron att forskarna ärligt presenterat sanningen.
  • Du har, i vår skriftväxling, konsekvent avfärdat alla slutsatser från forskargrupper som är ”GMO-kritiska” som subjektiva och otillförlitliga i tron att de styrts av en fientlig inställning.
_
Du gör anspråk på att vara objektiv, men hur kan du påstå att detta är en opartisk hållning?
_
Jag har varit aktiv i GMO-frågor sedan 1996 och startade en organisation, PSRAST, med forskarmedlemmar från hela världen.
_
Vi deklarerade länge att vårt motstånd berodde på att vi var emot den snabba lanseringen av GM-grödor därför att det saknades ordentlig miljökonsekvensforskning och framförallt saknades tillförlitlig säkerhetsanalys, se Inadequate safety assessment of GE foods. Våra dubier om säkerhetsanalysen grundades till en början på molekylärbiologiska kunskaper men har efterhand alltmer stötts av rapporter om risker o skadeeffekter.
_
Vi har alltså inte varit kritiska mot GMO som sådant från början, utan vår  krtik har riktats mot de allvarliga avstegen från gundläggande säkerhetsprinciper i synnerhet som det förelegat skäl att befara allvarliga säkerhetsproblem. Precis samma har gällt ISIS (som du avfärdat i ett tidigare email), vars grundare Mae-Wan Ho till en början var styrelsemedlem i PSRAST, men sedan grundade en egen organisation pga delvis annat synsätt.
_
Vi har endast ställt vetenskapligt ytterst legitima krav.
  1. Eftersom GMO-grödor som planterats ut oåterkalleligen sprider sina gener på ett okontrollerbart har många ekologer ansett att man först måste säkerställa att detta inte kan skada miljön. Ingen sådan forskning har utförts till dags dato. Vi förkastar att man sprider dessa gener ut i naturen utan att veta vilka konsekvenser det kan ha, i synnerhet som ekologer påtalat att detta kan ha flera potentiellt allvarliga konsekvenser.
  2. Eftersom det är ett otvivelaktigt molekylärbiologiskt faktum att genmanipulation kan medföra oförutsägbara effekter (och sådana har påvisats), så är det utomordentligt viktigt att men utför noggrann säkerhetstestnig så att sådana effekter kan uppdagas, vilket definitvt kräver hel-livs studier. Ingen sådan testning har utförts trots att flera ansedda forkarorganisationer förkastat nuvarande säkerhetsbedömningsprocedur, se tex http://psrast.org/subeqscireject.htm
Trots att våra och ISIS ståndpunkter grundats på legitima vetenskapligt välmotiverade krav, avfärdar du allt som PSRAST oc ISIS säger som partsinlagor av ”GMO-motståndare”.
_
Vi har inte varit GMO-motståndare för sakens skull utan för att vi är emot det sätt som GMO lanserats utan nödvändig säkerhetsanalys. Efterhand som bilden klarnat har vi kommit till insikt om att GMO är behäftat med så många och potentiellt allvarliga problem att vi ifrågasätter om de överhuvudtaget kan vara säkra för miljö och människor.
_
Vi ställer oss mycket tvivlande till de GMO-vänliga studierna, bekostade av GMO-företagen. Dessa företag har bevisligen undertryckt oförmånliga resultat och har förföljt kritiska forskare, såsom jag tidigare meddelat dig.
_
I dagens läge, när storföretagen har tagit ett starkt grepp över forskningen i världen, torde de enda forskningsresultat om GMO som man helt kan lita på, vara de vars slutsatser går emot storföretagens intressen. Dessa forskare har ofta tagit stora risker med att publicera och har i flera fall trakasserats och förlorat sina arbeten. Deras enda motiv har vatit den genuina vetenskapsmannens – att ansvarfullt och sakligt rapportera sanningen. Se tex
Jag föreslår att du börjar sätta dig i verkligen oberoende forskning så att du får upp ögonen för att det föreligger en stor risk för pro-GMO forskning har blivit kommersiellt styrd och därför saknar vetenskapligt bevisvärde.
_
Se även mitt senaste inlägg:
Denna upptäckt har lett till en upprepning av det krav PSRAST ställde 1998, nämligen att det fordras livslång säkerhetstestning i stället för de kortvariga och ytliga tester som nu acceptearas som underlag för godkännande av ett GMO-livsmedel. Annars är det bara en tidsfråga innan en katastrof inträffar pga oväntade effekter av GMO-livsmedel. En katastrof som uppenbarligen vållats av ett oväntat höggradigt giftigt ämne har redan inträffat, se Nya belägg för att GMO dödade 37... Det borde räcka.
_
Hälsningar,
Jaan
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: