Skip to content

Farlig virusgen funnen i GMO-grödor

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, har funnit att det genetiska material som finns i de flesta GMO-grödor innehåller en farlig virusgen.  Forskarna som upptäckte detta anser att alla GMO-grödor måste dras in för att inte utsätta människor och djur för hälsofara. 

Virusgener finns i alla genetiskt modifierade grödor. Dessa gener kallas ”promotorer”  och kommer i de flesta fall från ett blomkålsvirus ”Cauliflower Mosaic Virus” som förkortas CAMV. Promotern kallas CAMV 35s. Utan promotor förblir den inmanipulerade genen inaktiv.

Farlig virusgen

Nyligen har man funnit att en betydande del av virusgenen ”Gen VI” från CAMV finns i promotorn. Forskarna, Nancy Podevin från  EFSA och Patrick du Jardin fron University of Liege i Belgien, konstaterar att detta kan medföra att grödan får oförutsedda genetiska egenskaper. Liknande delar av denna virusgen har nämligen visat sig kunna vara aktiva på egen hand. Bland annat har dessa gener funktionen att underlätta virusinfektion. Man har också funnit att sådan gener kan underlätta för sjukdomsframkallande växtvirus att infektera djur (och därmed finns risk även för människor).

Dessutom har CAMV 35s promotern visat sig kunna stimulera bildning (transkription) av HIV (AIDS) virus.

Den upptäckta genen kan leda till oförutsedd bildning av gifter

Den är förmögen att aktivera cellerna på ett sådant sätt att många olika äggviteämnen bildas slumpmässigt (detta sker genom aktivering av RNA). Dessa kan vara allergiframkallande eller giftiga eller harmlösa. Denna effekt är helt oförutsägbar.

Tanken går till den såkallade ”Showa Denkokatastrofen” där en genmanipulerad organism helt oväntat bildade ett extremt giftigt ämne. Organismen bildade aminosyran tryptofan som man använde som ett kosttillskott för att underlätta insomnandet. Innan man upptäckte orsaken, hade 35 personer dött och omkr 1500 fick en mycket plågsam, obotlig invaldiserande muskelsjukdom. Gentekniklobbyn försökte skylla det hela på att tillverkaren minskat reningen av produkten, men senare har man upptäckt att över hundra fall insjuknade innan reningen reducerades. Den enda återstående förklaringen är att det var genmanipulationen som vållade bildningen av giftet (se ”Nya belägg för att GM vållade dödlig sjukdom”).

Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, främjar okritiskt GMO

Denna virusrisk borde ha utretts av EFSA för länge sedan, eftersom det var känt redan innan man manipulerade gener att CAMV kommer från ett sjukdomsframkallande virus. I stället har man varit värre än släpphänt.

Man har aktivt undertryckt forskarvarningar, se tex ”Cauliflower Mosaic Viral Promoter – A Recipe for Disaster?” publicerad 1999. Genteknkikföretagen mobiliserade då snabbt en rad forskare som kritiserade varningen, men deras invändningar visade sig alla vara ogrundade, se Hazards of Transgenic Plants Containing the Cauliflower Mosaic Viral Promoter. Trots att kritiken helt kunde avvisats har EFSA ignorerat faran.

På samma sätt som i det dödliga GM-tryptofanet innehåller flera av EFSA tillåtna GMO-n flera inmanipulerade gener. Trots att molekylärbiologer redan före Showa-Denko katastrofen varnade för att detta avsevärt ökar risken för bildning av oväntade och potentiellt giftiga ämnen, har EFSA godkänt sådan produkter.

EFSA har överhuvudtaget i sin policy varit GMO-vänlig till den grad att man till och med, tillsammans med genteknikföretag och genteknikrelaterade organisationer, medverkade i en förtalskampanj mot en ansedd fransk professor (tidigare rådgivare åt WHO, EU och franska regeringen), sedan han påvisat allvarliga hälsorisker med GMO. Detta ledde till omfattande forskarprotester och den angripne forskaren, som heter  Gilles-Eric Seralini, gick till domstol och anmälde EFSA och övriga inblandade för förtal. Seralini vann processen och därmed finns det domstolsutslag på att EFSA på ett högst otillbörligt sätt försökt undertrycka kritik mot GMO,  se ”EU-myndighet attackerade..”.

EFSA har försökt att, i det aktuella fallet med den farliga virusgenen, anföra genetknikföretagens sedvanliga argument som alla är ohållbara:

  • Man påstår att ingen uppenbar skada inträffat. Detta står i strid med iakttagelserna att boskap dött av att äta genmanipulerat majsfoder, se ”GM-food and feed not fit..”. Oroväckande fall av skador och dödsfall hos djur  har undetryckts, vilket bland annat bekräftats i ett domstolsfall, se ”Syngenta charged for covering up..”. Dessutom är argumentet djupt ohederligt eftersom i de länder där man huvudsakligen ätit genmanipulerade grödor, har dessa inte blivit märkta varför det är svårt att upptäcka samband mellan kosten och hälsoproblemen (och GMO-företagen har satsat mångmiljonbelopp på att förhindra beslut om märkning). Dessutom har läkare i USA rapporterat att människor med betydande hälsoproblem påtagligt förbättrats sedan de slutat äta GMO, se tex ”Dramatic health recoveries reported”. USA-s livsmedelsverk, FDA, har systematiskt ignorerat alla varningar och har liksom EFSA aktivt verkat för att främja GMO.
  • EFSA påstår att CAMV viruset funnits i tusentals år och har varit ofarligt för människan. Men CAMV ute i naturen är inkapslad i ett äggvitehölje som gör att det inte kan infektera människor. CAMV-gener som saknar hölje, vilket är fallet i GMO, har däremot visat sig kunna infektera djur.
  • EFSA påstår att CAMV-genen är inaktiv i djur och människoceller, men det motsägs av vetenskapliga studier (CaMV 35S promoter fragmentation hotspot confirmed, and it is active in animals). Dessutom är den i GMO använda syntetiska formen av CAMV-promoter betydligt mer aggressiv än den naturliga.

Slutsats

Denna risk är så allvarlig att forskarna som upptäckt Gen VI drar slutsatsen att alla GMO-grödor, som innehåller sagda gen, måste dras in. Detta är liktydigt med att alla grödor som godkänts av EFSA måste stoppas enligt forskarna som upptäckt virusfaran.

Det är en beklaglig försummelse av genteknikföretagen och EFSA att denna potentiellt  allvarliga hälsrisk inte beaktats och grundligt utretts tidigare trots allvarliga forskarvarningar.

Virusfaran är bara en av flera mekanismer som kan vålla betydande och potentiellt allvarliga hälsoproblem vilket vi inom PSRAST påpekade redan för över 15 år sedan (se ”Varför lita på PSRAST”).

Det råder ingen tvekan om att om myndigheter och forskare  hade beaktat alla komplikationer och potentiella risker med genteknik på ett sakligt och opartiskt sätt, skulle denna metod ha förbjudits för länge sedan. Endast genom omfattande korrumption och undertryckande av sanningen (se tex Förföljelse av forskare) har denna oansvariga verksamhet kunnat fortsätta.

Det är dags att Svenska myndigheter, inklusive livsmedelsverket och jordbruksverket sätter klackarna i backen och stoppar de farliga GMO-grödorna om man skall kunna bibehålla sin trovärdighet som oberoende beskyddare av medborgarnas hälsa.

Källa:Hazardous virus gene discovered in GMO crops..

Bra artikel: ”Regulators discover hidden virus gene..

No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: