Skip to content

GMO vete kan påverka människogener

Genmanipulerat vete från CISRO innehåller genetiskt material som kan tysta människogener.  Detta kan vålla allvarliga hälsoproblem enligt  Professor Jack Heinemann vid Univerity of Canterbury som upptäckt denna risk.  Nedan originaltexten, o sedan översättning.

”What we found is that the molecules created in this wheat, intended to silence wheat genes, can match human genes, and through ingestion, these molecules can enter human beings and potentially silence our genes,” Heinemann stated. ”The findings are absolutely assured. There is no doubt that these matches exist.”

”Vi fann at de molekyler som man skapat i vetet i syfte att tysta vissa vete-gener, can matcha människogener. Genom intag av sådant vete kan dessa molekyler tas upp i kroppen och potentiellt tysta våra gener…Dessa rön är absolut säkerställda. Det råder ingen tvekan om att denna matchning existerar.”

Professor Judy Carman vid Flinders University påpekar att om denna aktuella genen tystas hos människa, skulle det medföra att ett livsviktigt enzym slutar att bildas. Utan detta enzym skulle barn inte leva i mer än 5 år.

Källa http://www.digitaljournal.com/article/332822

Kommentar av PSRAST

Detta illustrerar den allvarliga bristen hos nuvarande normer för att faställa GMO-livsmedels säkerhet. Dessa godtar att man endast gör kortsiktiga säkerhetstestningar. Sådana tester kan  inte påvisa denna typ av komplikation.. Redan för 15 år sedan påpekade PSRAST att sådan testning medför stor fara för att oväntade komplikationer kan inträffa, se ”Inadequate safety assessment of GE foods”. Vi anförde att det var nödvändigt med livslång testning för att kunna spåra oväntade långsiktiga komplikationer.

Trots att denna uppfattning är vetenskapligt välunderbyggd, har detta ignorerats av amerikanska livsmedelsverket (FDA), Europeiska livsmedelsverket (EFSA) och andra myndigheter.

Med anledning av det aktuella fallet med gen-vete har professor Heinemann anfört krav på livslång testning (1) av alla GMO på försöksdjur för att upptäcka oväntade långsiktiga skadeeffekter. FDA, EFSA mfl godtar endast 6 veckors testning, vilket saknar varje möjlighet att påvissa sådana komplikationer.

Referenser:

1. Heinemann, J., et al. (2013). ”A comparative evaluation of the regulation of GM crops or products containing dsRNA and suggested improvements to risk assessments.” Environment International 55: 43–55. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412013000494

No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: