Skip to content

Mer om PSRAST

(Översatt utdrag från  "About PSRAST" på vår hemsida, formulerad 1998, senast uppdaterad dec 2014)

 

Vi, som grundade PSRAST, är allvarligt oroade över förhållanden som begränsar eller motverkar opartisk, tvärvetenskaplig utvärdering av säkerheten hos nya tillämpningar av naturvetenskap och teknik.

Sådana förhållanden är bl.a.:

  • Den tillämpade vetenskapens omfattande beroende av  av industriell finansiering.
  • Den höga graden av specialisering bland vetenskapsmän tillsammans med en låg grad av verkligt tvärvetenskaplig informationsutbyte.
  • Den generella preferensen för reduktionistisk metodik (ensidigt analytisk forskningsmetod) som hindrar forskarna att uppfatta komplexa systemaspekter (”holistiska” aspekter).

Vi finner att det finns ett akut behov av bred tvärvetenskaplig utvärdering av tillämpningar av naturvetenskap och teknik utifrån ett omfattande långsiktigt globalt perspektiv inklusive systemiska (holistiska) överväganden.

Den måste vara helt opartisk och oberoende av industriella och politiska intressen.

I fall där tillämpningen redan har släppts, har det varit vår ambition att bidra till en allsidig bedömning i fall där den ”officiella” utvärderingen har uppenbara brister.

Ett sådant fall är godkännandet av genteknik särskilt för livsmedelsproduktion. Trots avsevärda brister i kunskap om hälso- och miljökonsekvenserna av genetiskt förändrade livsmedel organismer har vetenskapliga rådgivare i nationella och internationella regleringsorgan godkänt att de släpps ut i miljön och att de används som livsmedel. Detta är oacceptabelt, eftersom man varnat för potentiellt allvarliga risker och  GE livsmedel de nuvarande varianterna inte är av sådant värde att det berättigar något som helst risktagande.

Förutom miljö- och hälsoaspekter, bör ansvarsfull tillämpning av vetenskap och teknik omfatta granskning av potentiella nationella eller globala socioekonomiska konsekvenser.

I fallet med livsmedels-bioteknik, är vi bekymrade eftersom dess införande ka ha en betydande negativ inverkan på den socioekonomiska situationen i vissa sydliga länder. Vi påtalade detta redan 1998 och finner det tillfredsställande att FN-organet UNCTAD nyligen varnat för detta, se Trade Environment Review 2013. Till exempel har, på grund av införandet av GMO-odling i Argentina, 24.000 småbönder kastats ut i arbetslöshet och därmed svår fattigdom. Över 10.000 bönder har begått självmord av samma orsak i Indien.

Med tanke på att den globala situationen idag nu närmar sig ett kritisk tillstånd till stor del till följd av modern teknik, finner vi att det inte är ansvarsfullt att införa nya tekniska tillämpningar innan det har fastställts bortom rimligt tvivel att de inte kommer att bidra till försämring varken ekologiskt eller socioekonomiskt.

Detta är särskilt viktigt nu när vetenskap och teknik har nått en sådan nivå att deras tillämpning kan ha kraftfulla och långtgående miljö-, hälso- och socioekonomiska effekter.

Våra kriterier för ansvarsfullt tillämpning av vetenskap och teknik är följande:

Det måste ha fastställts att en ny tillämpning inte kommer att:

  • Leda till en ytterligare rubbning av den redan problematiska globala ekologiska situationen. I stället måste den vara förenlig med en långsiktigt hållbar utveckling.
  • Leda till en försvagning av den globala hälsosituationen genom att införa nya faktorer som kan påverka folkhälsan.
  • Leda till en ytterligare rubbning av den globala socioekonomiska situationen.
  • Bidra till mänsklighetens behov i betydelsefull omfattning.

Vi fokuserar på två viktiga områden som verkar speciellt tvivelaktiga i detta avseende:

  • Genteknik
  • Mobiltelefonteknik

Här finner du hela texten på engelska: ”About PSRAST

 

No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: