Skip to content

Varför lita på PSRAST?

De varningar och farhågor som vi framförde i anslutning till vår ”Declaration” januari 1998 (vår verksamhet startade i annat namn dec 1996 och övergick i PSRAST 1998) har inte i ett enda fall motsagts av senare års vetenskapliga forskning, se ”Declaration” inklusive ”Summary of Facts..” på samma sida.Det har varit mycket kraftig ”motvind” från stora delar av vetenskapsetablissemanget inte minst i Sverige (sannolikt tack vare generösa forskningsbidrag från GMO-företagen i den mån inte ren mutning förelegat, vilket inte är uteslutet för detta har förekommit i andra länder), men vi har stått fast vid våra bedömningar som efterhand har bekräftats på flera punkter

De senare årens forskningsrön bekräftar att vårt tvärvetenskapliga forskarråd har haft god kompetens att bedöma farorna långt innan de besannats. Ett aktuellt exempel är CRIIGEN-institutets långsiktiga studie som påvisat grava skadeverkningaroch väsentligt kortare livslängd hos råttor som levt på GMO-majs, se ”Alllvarliga hälseffekter”. Det har bland annat lett till att Ryssland lagt moratorium på GMO och rimligtvis borde EU göra likaså.

Detta skrev vi tidigare på denna sida:

Därför finns det anledning att beakta våra varningar även beträffande faror som ännu inte sett dagens ljus, inklusive möjlihgeten av omfattande skador och kanske dödsfall till följd av oväntade och svårupptäckta skadliga ämnen i genmodifierade livsmedel.

CRIIGEN-studien har bekräftat just detta.

Vi är även mycket oroade över den oåterkalleliga spridingen av genmanipulerade gener ut i naturen som kan rubba miljön på flera sätt, bland annat genom att skada fåglar, insekter och djur. Detta har skett utan vetenskaplig miljökonsekvensutredning trots att ekologer och genetiker påpekat allvarliga potentiella risker.

Vår uppfattning att genmanipulerade grödor måste stoppas och genmanipulerade insekter, fiskar och djur inte får släppas ut i naturen bygger på samma ingående tvärvetenskapliga analyser som lett till att våra hittills framförda varningar har bekräftats.

Vi är också mycket bekymrade över genteknikföretagens systematiska undertryckande av oförmånliga forskningsdata och förföljelsen av forskare som anför vetenskapligt välunderbyggd kritik av gentekniken, se ”Suppression of the truth about GMO hazards”. Det är grovt oansvarigt och riskerar tyvärr att avsevärt fördröja den fulla insikten i denna tekniks risker.

Vårt andra huvudtema är mobiltelefonstrålning, se ”Mobiltelefoner – sanningen”. Även här har vi länge varnat för cancerriskerna och arbetat i ”motvind”. Vi har även här varit bekymrade för tillverkarnas undertryckande och förvanskande av fakta. Precis som beträffande gentekniken har dessbättre vinden börjat vända – undertryckta sanningar börjar komma upp i dagen. Den 30 maj 2011 kom det glädjande pressmeddelandet att WHO-s toppexperter ändrat inställning och nu erkänner att mobilstrålning kan vara cancerframkallande.

Vårt syfte är inte att oroa utan att påpeka vetenskapligt underbyggda risker för att de skall kunna åtgärdas i tid innan allvarlig och omfattande skada sker.

No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: